Bilgi
Kategoriler

Atrial Septal Defekt

Atrial Septal Defekt
Paylaş
 

Kalpte, kalp içinde ve kalp kapakçıklarında delik olması gidişatına denir. Doğuştan gelen bir hastalık olan ASD’nin belirtileri ve rehabilitasyon usulleri.

Atriyal septum yanılgıyı, kalbin içinde, kulakçıklar atriyumlar arasında delik bulunması halidir ve anormal kan akışına neden olur; bu surattan pak kanın bir kısmı sağ kalbe geçiş yapar. Bu hadise seneler içinde akciğere giden kanın çoğalmasına bağlı olarak akciğer damarlarında ve kalp adalesinde zarara neden olabilir. Kız bebeklerde erkek bebeklerden daha yaygın görülür ve genellikle Down belirtili çocuklarda ortaya çıkar. 

Genellikle uzun seneler hiçbir bulgu vermez. Hatta hekime ve sağlık kurumuna pek gitmemiş bireylerde tanının 30-40 yaşına kadar konulamadığı vaziyetler vardır. Bu tip hastalarda, ancak kazara başka bir sebeple hekime gidildiğinde, dikkatli bir tetkik sırasında kalpte üfürümün ve bazı ek seslerin dinlenmesi ile işkillenilir. Kesin tanı çocuk kardiyoloji uzmanınca yapılan tetkik ve ekokardiyografi ile konur.

Soldan sağa şantın %30’dan az olduğu minik ASD’li olgularda genellikle yakınma olmaz. 

Soldan sağa şantın daha fazla olduğu büyük defektli olgularda, yakınmalar daha süt çocukluğu yarıyılında da başlayabilir. 

Hastalar çoğunlukla mektep çağında yapılan rutin tetkikler sırasına tespit etilir. Bir yaşını doldurmadan evvel yalnızca olayların yalnızca %10’unda tanı konabilmektedir. Bayanlarda erkelerden 2 misli fazladır. 

Efor dispnesi başta gelen yakınmadır. Seyrek ortopne, atriyal fibrilasyon ve kalp yetmezliği büyüyebilir. Paradoksal emboliler ve beyin çıbanları özellikle sağ atriyal tazyik çoğalışlı olgular ve şantın sağdan sola döndüğü olgularda ortaya çıkabilir. 

EKG 

%80 inkomplet sağ dal bloğu, %10 sağ dal bloğuASD-2 de sağ dingil deviasyonu, ASD-1 de sol dingil deviyasyonu 
 Seyrek P-pulmonale ve sağ hipertrofi belirtileri 
 

Röntgen 

Minik bir aort topuzuyla beraber büyük bir pulmoner atardamar konusuPulmoner pletora 
 Sağ ventrikül dilatasyonuna bağlı kalp siluetinde genişleme, sağ atriyal genişleme posteroanterior grafilerde kalp tepesi yukarıya kalkık, yan grafilerde retrosternal alana doğru genişleme görülür. Yan Baryum özofagus grafisiyle sol atriyal genişleme ekarte edilebilir.

YANKI 

Tam şüphelenilen olgulara YANKI tahlili yapılmalıdır. Transösofagial ekokardiyografi özellikle bereketlidir. 

Ekokardiyografi esnasında; ASD’nin yeri, çapı, şant akımının istikameti ve ehemmiyetinin yanı gizeme ASD ile beraber sık görülebilen konjenital anomaliler de incelenmeli ve tespit edilmeye çalışılmalıdır. Bunların başlıca olanları: Mitral valve prolapsusu, pulmoner stenoz, pulmoner venöz dönüş anomalileri özellikle sağ üst pulmoner venin sağ atriyuma açılması gibi, Lutembacher belirtiyi, daha kompleks konjenital kalp hastalıkları, misalin; büyük atardamarların trans pozisyonu, total anormal pulmoner venöz dönüş, trikuspit atrezisi, sağlam interventriküler septumla beraberki pulmoner atrezi gibidir. 

Sinüs venousus tipi ASD de sıklıkla pulmoner sağ üst lobun anormal venoz drenajı görülür.  M-mode YANKI ’da sağ ventrikül volüm yüklenmesi, sağ atriyal ve ventriküler genişleme ile flat veya paradoks hareketli interventriküler septum saptanır. 2 ebatlı ve doppler YANKI çalışmaları ile defektin yeri ve özellikleri saptanır.

Sinüs venosus tipi ASD de transtorasik YANKI ile olguların %25’inde tanı konabilirken öbür tiplerde %80 oranında tanı konabilmektedir. Transösofagiyal YANKI ile ise tüm tiplerde tanısal sensitivite %100’dür. Ayrıca ASD harekâtlarında da operasyon yeterliliğinin değerlendirilmesi için intraoperatif transösofagiyal YANKI yapılmalıdır. 

Qp/Qs = Pulmoner atardamar akım sürati x Pulmoner atardamar alanı x sağ ventrikül ejeksiyon süresi x kalp sürati / Aortik akım sürati x aort kökü alanı x sol ventrikül ejeksiyon süresi x kalp sürati yöntemiyle hesaplanır. 

Nükleer Tıp 

First-pass radyonuklid anjiyografi ile şantın varlığı ve ehemmiyeti ortaya konabilir.

MR 

Manyetik titreşim görüntüleme ile de ASD’nin yeri ve tanısı yapılabilmektedir.

Karıştığı Vaziyetler 

Pulmoner stenoz

Öbür Konjenital Anomaliler Ve Kapak Hastalıkları 

Misalin mitral kapak hastalığı 

Pulmoner hipertansiyon ve/veya cor pulmonaleKonjestif kardiyomiyopati

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ameliyat, sünnet, diş çekimi ve dolgusu gibi bazı teşebbüsler evvelinde endokardite kalbin iç katmanının cerahati karşı gözetici rehabilitasyona gereksinim gösterirler. Hastaların beklenmedik karmaşıklıklardan korunabilmeleri için takribî 1 senelik aralıklarla hekim hakimiyetinde olmaları gerekir. Bu ameliyat olmuş hastalar için de 3-4 sene müddetle geçerlidir.

Rehabilitasyon

Defektin büyüklüğü ve akciğer arterinin tazyiki cerrahi rehabilitasyonun zamanını tanımlar. Kendiliğinden kapanmayan, akciğer arterinde tazyik yükselmesi riski olan sarihlikler genellikle 4-6 yaşlarında, başka bir deyişle çocuk mektebe başlamadan cerrahi olarak kapatılır. Ameliyat sırasında ve sonrasında genellikle problem oluşmaz. Göğüsün orta kısmında operasyona ait bir iz kalır. Bazı hastalarda sarihliği kateterle kapatma da uygulanmaktadır. Bu her hastaya uygulanamamakta, ancak bazı ölçümler uygun ise yapılabilmektedir.

İlaç rehabilitasyonu mevcut karmaşıklıklara göre yapılır. Atriyal fibrilasyonlu olgularda kardiyoversiyon için postoperatif. Yarıyıl beklenmelidir. ASD’li olgularda şikayet ve belirtilerin olmadığı devrede efor kısıtlaması gereksizdir.

Prognoz 

Zamanında ameliyat edilen olgularda, temenni; olağan bir yaşam süresi ve niteliğidir. Takribî olarak harekât mortalitesi; karmaşıklıksız ASD-2 de %1, ASD-1 de ise %5’tir. Yeniden genç ve çocuklarda genel harekât mortalitesi %1 ortamındayken, 40 yaş üzerindeki hastalarda %5 ortamındadır. Pulmoner atardamar sistolik tazyiki 60 mmHg ve yukarıyası çıkmış olan olgularda harekât mortalitesi %5’e çıkar. Olayların çoğunda pulmoner hipertansiyon ve buna bağlı belirti ve bulgular yirmili yaşlarda büyümeye başlar. Özellikle hamilelikte süratle ilerlerler. Vefatlar en çok Eisenmenger belirtisini takiben konjestif kalp yetmezliği büyümesi neticesinde alana kazanç. Öbür başta gelen vefat sebepleri; tromboemboliler, pulmoner vaskuler tromboz, beyin çıbanları, enfeksiyonlar vb.dir. 
 

Bu yazı 529 kere okundu.
  • Site Yorum

Bir yorum bırak

Yorum yazmak için giriş yapmalısın

maltepe escort ataşehir escort pendik escort kartal escort anadolu yakası escort kadıköy escort istanbul escort ataşehir escort masöz masaj salonu maltepe escort escort bayan